Een groet van Jeanette Schuurman

Beste oud-leerlingen,

In 1993 ben ik op het Christelijk Gymnasium gaan werken als docente Frans en brugklasmentor. Ik heb dat jaren met veel plezier gedaan. Vroeger hield brugklasmentor ook in dat je op huisbezoek ging. Ook gaven de brugklasmentoren destijds informatica.

Later ben ik brugklascoördinator geworden en weer later afdelingsleider en conrector bovenbouw. Het aantal uren dat ik Frans gaf werd steeds minder en in 2016 heb ik mijn laatste lessen gegeven. Wel bleef ik betrokken bij de sectie Frans en ben nog jaren naar Parijs geweest met de examenklas. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 5e en 6e klas en ben ik examensecretaris.

In het begin toen ik nog van de onderbouw was, kende ik alle namen. Tegenwoordig moet ik meer mijn best doen iedereen te leren kennen. Een 100% score is er niet meer. Ik voel me erg betrokken bij de school en de oud-leerlingen. Jaren heb ik de reünie bij het lustrum georganiseerd. Het komende lustrum in 2027 ben ik met pensioen en kom daarom graag naar de activiteiten van de alumnivereniging.

Groet,
Jeanette Schuurman

Vergelijkbare berichten